Đớp Động Chân Bèo

Tác giả:

Bây giờ tháng mấy mà mưa nhỉ

Có phải là thu âm thầm ngang ?
Lành lạnh sương sớm, trời mây vỡ
Mấy mảnh tình tôi chợt ngỡ ngàng

Chân trời đổi sắc mùa thu tím
Bên song lóng lánh hạt sương rơi
Tôi hái ngọn cúc vàng nở sớm
Bâng khuâng. Thu đã vội trở trời

Trong sắc lạnh thu chừng như hỏi
Quả tim tôi sao vẫn đều nhịp rung
Sao mắt ướt vẫn hoài vương hạt lệ
Chúng biết chăng trời đã đổi thu không ?

Bơ vơ về giữa làn thu tím
Lồng lộng trời kia chiếc diều non
Đớp bèo cá động đùa bóng nước
Lạnh trời, đất lạnh có lạnh lòng ?

Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
tháng mười 98

Thảo luận cho bài: "Đớp Động Chân Bèo"