Dột

Tác giả:

Mong mượn mớ tóc mây tình giọi mái
Mun rợp hương chim dại giấc hoa về
Mây sang sông lòng lều đông dột mãi

Mưa rừng xa
bong bóng nổi giữa nhà.

Thảo luận cho bài: "Dột"