Đu bay

Tác giả:

Tóc xoã khói may phố sả
Nước cả bờ cong sóng lạ ngực hồ
Đê biếc thân mày sông trắng khoả
Mộng diều trăng chếch thả mây thu

Tình đu bay
dây gió đánh ù ù.

Thảo luận cho bài: "Đu bay"