Dù Chỉ Một Lần Mơ

Tác giả:

Dù Chỉ Một Lần Mơ
(viết cho tết Nhâm Ngọ )

Giữa nắng xuân ta mơ về chốn cũ
Nơi cây đa, khóm trúc , mộng an lành
Đây cầu tre , khói chiều quyện mái tranh
Nghe thao thức những ngọt lành hiền dịu

Cách trùng khơi , mấy ai còn thấu hiểu
Giấc mộng đời ốm yếu sắp tàn hơi
Mơ một lần được ôm lấy tình người
Trên đất mẹ vẫn sáng ngời tình nghĩa

Tử Nhi
[1 tháng 12, 2001 A.L]

Thảo luận cho bài: "Dù Chỉ Một Lần Mơ"