Dù Chỉ Nói Câu Giã Từ

Tác giả:

Những con đò xa bến
Sớm trưa quay trở về
Mà chờ một người đi
Cách bến như chia lìa !
Một lần tạm biệt nhau
Nào ai đâu ngờ thế?
Bao yêu thương cho nhau
Một ngày rồi cách chia?

Nơi sân ga đưa tiễn
Những mong anh sẽ về
Nơi sân bay lưu luyến
Vẫn mong vẹn câu thề
Chờ đợi một giọng quen
Gọi nhau từ chốn xa
Chờ hoài một dòng thư
Dù nói câu giã từ !

Ai qua con sông mà cách xa lòng !
Nên khi chia tay vẳng tiếng tơ chùng?
Quên đi quên đi dù cho khó vơi
Tình kia đã phai
Đành như thế thôi !

Đôi khi bên nhau còn cách xa lòng !
Nên khi chia tay la cách muôn trùng !
Quên đi quên đi, còn chi vấn vương
Còn chi luyến thương khi tình đời xoay trăm hướng?

Thảo luận cho bài: "Dù Chỉ Nói Câu Giã Từ"