Đứa Con Của Tình Yêu

Tác giả:

Anh ước đôi ta có con
Con giống em đẹp nhìn không chán
Giống đôi mắt, giống hình gương trán
Con mang tình xán lạn đôi ta

Con giống em, con cũng giống cha
Giống cái mũi thật thà thẳng sống
Nhìn gần giống, trông xa cũng giống
Cũng mái đầu dợn sóng Qui Nhơn

Nhưng con ta nó giống em hơn
Giống đi đứng, nghĩ suy, ăn nói
Duy chẳng giống cái nư khư dỗi
Lúc em hờn, trời cũng phải thua

Muốn hòa kẽ tóc với chân tơ
Muốn thịt xương ta nở vạn mùa
Em hỡi! Đứa con tình ái ấy
“Tình yêu chưa đã, mến chưa bưa”….

Xuân Diệu
1966

Thảo luận cho bài: "Đứa Con Của Tình Yêu"