Đưa Mẹ Về

Tác giả:

Đưa mẹ về, mẹ ở đây buồn quá

Sang bên này mẹ gặp các con rồi
Thấy gia đình được đầm ấm êm vui
Vậy là đủ, đưa mẹ về con nhé !

Đưa mẹ về, mẹ ở đây buồn quá
Vừa sáng ra nhà đã vắng mọi người
Mẹ ở nhà lủi thủi một mình thôi
Buồn chết được, đưa mẹ về con nhé !

Đưa mẹ về, mẹ ở đây buồn quá
Mẹ ở đây là gánh nặng cho con
Gia đình con, mẹ thấy… có gì không …
Chắc tại mẹ, đưa mẹ về con nhé !

Đưa mẹ về, mẹ ở đây buồn quá
Mẹ thương con đã vì mẹ khổ nhiều
Con đi làm, con vất vả sớm chiều
Thêm mẹ nữa, đưa mẹ về con nhé !

Đưa mẹ về, mẹ ở đây buồn quá
Từ xưa nay mẹ thích chuyện ngọt ngào
Ở với con đôi lúc … thấy làm sao …
Mẹ không hiểu, đưa mẹ về con nhé !

Đưa mẹ về, mẹ ở đây buồn quá
Hàng xóm này là hàng xóm … người dưng
Sống ở đây có miệng cũng như câm
Cô đơn lắm, đưa mẹ về con nhé !

Đưa mẹ về, mẹ ở đây buồn quá
Không, đừng đưa viện dưỡng lão con ơi
Nghe cái tên mẹ đã sợ lắm rồi
Con nghe mẹ, đưa mẹ về con nhé !

“Đưa mẹ về, mẹ ở đây buồn quá !”
Một trời buồn đổ lệ … tiễn mẹ đi
Đã muộn rồi ! Tang lễ lớn ích gì !
“Mẹ buồn quá, đưa mẹ về con nhé !”

Thảo luận cho bài: "Đưa Mẹ Về"