Đùa tặng một cô gái không mấy chính chuyên

Tác giả:

Anh phải cảm ơn em
Thực lòng không nói dối
Chính nhờ em phản bội
Anh mới có thơ tình

Phản bội thì quá nhanh
Thơ tình còn mãi đó
Phản bội mình anh khổ
Thơ tình dành muôn người

Buồn vui sẽ qua thôi
Sướng khổ dần quên hết
Người trẻ rồi người gài
Người già rồi người chết
Chỉ tình yêu không hìa
Chỉ tình yêu bất diệt
Bất diệt với thơ tình

Anh phải cảm ơn em
Tưởng mất  mà hoá được
Ở đời ai biết trước
Rủi may là thế nào
Ở đời ai biết được
Dại khôn ra làm sao…
(2001)

Thảo luận cho bài: "Đùa tặng một cô gái không mấy chính chuyên"