Đưa Tay Níu Kéo Hư Hao

Tác giả:

Đưa Tay Níu Kéo Hư Hao

đưa tay
níu kéo

hao

chẳng may
đánh
rớt
Ta …

vào hư không

nghiệt
oan
nỗi nhớ
khôn cùng

nhấn chìm
Ta …
….
giữa
chập trùng
khổ đau

Thảo luận cho bài: "Đưa Tay Níu Kéo Hư Hao"