Đừng Buồn Nghe Em

Tác giả:


Em! cớ sao lại u buồn, hỡi em, cho, mắt mi lệ sầu ước.
Em! cớ sao lại u buồn, hỡi em, cho nhạt môi thắm, cho phai má hồng.
Anh! sẽ đưa em vào bến diêu mộng mơ.
Xây biết bao lâu đài tình ái, xin hát cho em một khúc ca tuyệt vời.
cho duyên đôi lứa, luôn được thắm hồng.
Qua bao năm tháng giấc mơ, phù du.
Xây đất nước cuộc đời phiêu lãng
và hôm nay anh đa quay về bên em,
cho quên đi bao nhiêu niềm sầu nhớ ơ ợ
Em! hay quên đi bao nỗi buồn ngày qua,
Ta, đắp xây cuộc đời ngày mai.
Anh! sẽ yêu em cho đến trọn cuộc đời,
Bên nhau ta hạnh phúc mới ai sánh bằng

 

Thảo luận cho bài: "Đừng Buồn Nghe Em"