Đừng Buồn Nhé

Tác giả:


Này cô em bé xinh. Sao không đến bên anh.
Buồn chi đó em. Sao không nói cùng anh.
Nụ cười tựa nắng mai. Sao hay vắng trên môi.
Để câu hát xưa nay nghe thấy buồn hơn.

Đừng tiếc những gì đã qua, đừng buồn người đã đi xa rồi.
Còn tôi với em, và bài ca thiết tha. Đừng ca bài ca tiếc nuối.
Giọt lệ buồn trên mi. Rồi một ngày trong tim em có mình tôi.

 

Thảo luận cho bài: "Đừng Buồn Nhé"