Đừng Chết Nhé Ta Ơi

Tác giả:


 

Đừng chết nhé thơ ơi khi mình cần thơ lắm
Dù thơ đã lao lung tả tơi
Hãy như dao nhọn để mình còn vũ khí chơi quân thù
Mớ khoai hư này cầm hơi với nhau để nhớ
Đừng chết nhé chim ơi khi mình cần chim lắm
Dù chim đã lao lung tả tơi
Hỡi chim trong lồng vì mình làm ơn hót cho bi hùng
Trái tim xin tặng mà nuôi lấy thân giam cầm
Đi trên dây đời nuôi nụ cười vẫn tươi
Chết cũng do trời nuôi thù ta hát thôi
Hát cho tan mối sầu đời như muông thú
Đừng chết nhé ta ơi, gánh nặng cười đi tới
Dù gông xích lao lung tả tơi
Hỡi tim trong ngực vì ta làm ơn giữ cho máu hồng
Giữ cho căm hờn một mai phá tan cơn buồn
 

 

Thảo luận cho bài: "Đừng Chết Nhé Ta Ơi"