Đừng Dối Anh

Tác giả:


Rồi một chiều chờ người, người không tới
Rồi một chiều chờ tình, tình không đến
Để cuộc tình mình tưởng đã như xa rồi
Ngồi một mình buồn, ngồi đếm lá me rơi
Đếm lá me rơi, lá rơi từng chiếc

Này cô bé, này cô bé ơi
Sao nỡ dối anh để cho anh buồn
Đừng dối gian, đừng dối gian
Đừng dối anh làm chi…

Này cô bé, này cô bé ơi
Nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ em…
Chờ em… 

 

Thảo luận cho bài: "Đừng Dối Anh"