Đứng Giữa Đồng Không

Tác giả:

một bầy sáo nhỏ qua sông

một em tôi đã cầm lòng đi xa
như con sông nhỏ thật thà
sớm hiu hắt tạnh, chiều sa mưa nguồn

một bầy sáo đã đi luôn
một em tôi đã để buồn lại đây
con chim quyên đã lạc bầy
xuống sông vọc nước đợi ngày xế ngang

một bầy sáo nhỏ bay hoang
một em tôi đã bỏ làng đi xa
tôi ngu ngơ giữa chiều tà
em đi để lại mình ta giữa đồng

(trích trong tập Còn Một Chút Gì Để Nhớ của Vũ Hữu Định)

Thảo luận cho bài: "Đứng Giữa Đồng Không"