Đừng Làm Mình Xa Cách Nhau

Tác giả:

 

Hỡi người tình ơi
Xin hãy đến trong tình yêu
Một lần cho anh thấy
Chúng ta còn nhau
Đừng buồn như chiếc bóng hắt hiu
Mặc đời nhiều bể dâu

Hãy đừng làm cơn giông bão
Cuốn xô đời nhau
Đừng làm cho đôi lứa
Chuốc thêm buồn đau
Đừng làm vơi đi nỗi khát khao
Đừng làm mình xa cách nhau

Còn nhớ không phút giây hôm nào
Mình bên nhau ước mơ dài lâu
Mình đã trao chiếc hôn ban đầu
Còn nhớ không em?
Vì cớ sao nói câu từ giã
Vì cớ sao bước đi vội vã
Để tiếng yêu hóa ra nghiệt ngã
Theo tháng năm phai nhòa

Đừng làm tan giấc mộng
Lệ sầu phai má hồng
Dù tình ta viễn vông
Còn nghe chút dư hương nồng ấm

 

 

Thảo luận cho bài: "Đừng Làm Mình Xa Cách Nhau"