Đúng như lời

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Đúng như lời


Mẹ chồng và con dâu nhà nọ chẳng may đều góa bụa. Mẹ chồng dặn con dâu:

– Số mẹ con ta rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu vậy!

Không bao lâu, mẹ chồng có tư tình, người con dâu nhắc lại lời dặn ấy, thì mẹ chồng trả lời:

– Mẹ dặn là dặn con, chứ mẹ thì còn răng đâu nữa mà cắn.
 

Thảo luận cho bài: "Đúng như lời"