Đừng Tắm Chiều Nay

Tác giả:


Đừng tắm chiều nay để nhớ hoài
Giản dị, đừng tắm kẻo nó phai
Cái mùi hương sắc kỳ diệu ấy
Không thanh, tinh khiết tựa .. sương mai

……………………………….

Thế nhé, chiều nay đừng vội tắm
Nhắc nhỏ, kẻo quên lại hối dài …

 

 

NB có đoạn thơ rất hay “xúi” người ta đừng làm thế cơ mà:
“Đừng tắm chiều nay biển lắm người”

Thảo luận cho bài: "Đừng Tắm Chiều Nay"