Đừng Trách Người Đi

Tác giả:

Dù biết ra đi là trễ duyên thề
Và rằng môi ai sẽ tái tê
Dù biết ra đi là khó hẹn về
Mà lòng người đã quyết ra đi

Đừng trách ra đi là muốn quên thề
Mà lòng người đi thêm tái tê
Đừng trách ra đi chẳng muốn hẹn về
Vì người đi muốn có ngày mai

Ngày mai… một ngày mai tươi sáng huy hoàng
Ngày mai… lại về dệt nốt những ngày vàng
Lời thề năm xưa ta còn nhớ
Ngày về bên nhau ta hằng mơ
Hẹn một ngày mai thắm tươi
Trở về bên nhau đắm trong mơ
Ngày mai sẽ về

Ngày mai… tưng bừng một sáng mai hồng
Trở về, người bao lâu ngóng trông
Ngày mai… xôn xao ngàn tiếng nhạc lòng
Vì người xưa biết có trông mong

Tôi muốn qua bao ngày tháng mong chờ
Nụ cười làm môi ai vẫn tươi
Tôi muốn sau bao lặng lẽ đợi chờ
Gặp nhau ta thấy ngát trời thơ…

Thảo luận cho bài: "Đừng Trách Người Đi"