Đụng Xế

Tác giả:

(Tặng chị Hoa Độ)

Hóa đỏ ngờ xanh choảng cái rầm
Hôn nhau giữa phố… bảo thương thầm
Xe hư may quá, coi thường của
Chị khoẻ hên rồi, trọng quí thân
Va chạm thường tình vì bất cẩn
Hít hôn vớ vẩn tại lầm cần… ( lái )
Mơ màng ngắm cảnh, nghĩ tranh họa ?!!
Xế cũ banh càng có xế tân

Fri, 4 Oct 2002

Thảo luận cho bài: "Đụng Xế"