Đuổi Gió Về Trời

Tác giả:

Người bỏ xứ mà đi

ta lầm than mấy độ ?

chia nhau – tình đánh đố !

chia nhau – mùa hoang vu

thơ ngùi ngùi tan ra

rêu phong ngàn cổ tích

chiều nay, niềm tịch mịch

cõi ta, là trống trơ

cõi ta, là nhòa mờ

cõi ta, là gãy gập

cõi ta dòng sông thấp

đã tràn bờ, phiêu linh

đâu phải buổi chiến chinh

mà bặt chim tăm cá

là hoa, hay là họa ?

từ trăm năm, hiện hình ?

bược cười ô ! phù sinh

huyễn mộng với hư tình

con chim gào bụi mận

gai xé cào mong manh..

trái tim kêu tiếng khổ

chập choạng miền đảo điên

ta, là ta tuyệt vọng !

ta , là ta dại điên !

Thảo luận cho bài: "Đuổi Gió Về Trời"