Dưới Ánh Mặt Trời

Tác giả:

1. Trời sáng tươi đã lên rồi
(Trời sáng tươi đã lên rồi)
Trời sáng luôn trong lòng tôi
(Láy ……………………………)
Cặp mắt khô trong đêm dài
(Láy ……………………………)
Tìm quanh đây một ngày vui
(Láy …………………………….)

2. Bà lão vun đất bên hè (láy ……)
Từng nhát gieo sao nhọc ghê (láy……)
Trời nắng run như cây già (láy…….)
Thảnh thơi ôi chuyện còn xa (láy….)

3. Đàn bé em biến đâu rồi (láy……)
Này bé sao không đùa chơi (láy….)
Mờ sáng đã lên nương đồi (láy……)
Tuổi thơ đâu hẹn ngày mai (láy…..)

4. Càng sáng thêm phía xa vời (láy ….)
Càng tối thêm bên cạnh tôi (láy……)
Bầy thú đi bên chân người (láy……..)
Cười vui, ôi đầy mỉa mai (láy…..)

 

Thảo luận cho bài: "Dưới Ánh Mặt Trời"