Dưới Mái Chùa

Tác giả:

Dưới mái chùa chúng em cùng vui. Cùng vui chơi , cùng hát ca

Dưới mái chùa chúng em cùng vui. Chúng em nghe lới Phật dạy

Đây mái chùa chúng em thường đến. Lòng em vui, em cúng dường

Đây mái chùa chúng em thường đến. Học tháo vát, học Phật Pháp

Bên kia là Bác, bên nay là Thầy

Bên kia là Anh , bên nay là Chị

Lòng chúng em vui sướng, được đến với Gia Đình

Dưới mái chùa xinh xắn, chùa chúng em

Thảo luận cho bài: "Dưới Mái Chùa"