Dưới Trăng

Tác giả:

Anh như ánh trăng thanh
Em như hoa trên cành
Trăng lồng hương sắc thắm
Âu yếm cho mộng tàn canh

Một tối gặp nhau thôi
Xa cách lại đôi nơi
Trăng buồn, hoa hờn tủi
Sầu vương áng mây trôi

Trăng tàn, xác hoa phai
Mây gió tản xa khơi
Trăng hoa buồn xa vắng
Khúc nhạc lắng u hoài

E thẹn dưới trăng thanh
Hoa mới nở đầu cành
Sắc mới nồng hương mới
Trăng lộng hoa nghiêng mình

Thảo luận cho bài: "Dưới Trăng"