Dương Cầm

Tác giả:

Tay thuôn vuốt trên phím ngà
Âm thanh bỗng lan chan hòa
Tâm tư cuốn theo tiếng đàn
Hồn đã say tình thơ …

Hư Vô tiếng ai mơ hồ
Ta nghe ngất ngây vô bờ …
Liễu trai bóng xưa chưa mờ
Còn vấn vương lòng ta …
Ta nghe ngất ngây chìm đắm
Mê man đắm say tâm hồn
Và từng tiếng dương cầm đã
Ðã nhẹ như cánh môi mềm …
Ðang mơn trớn trái tim này
Ðưa ta đến cõi mơ nào ?
Bao mê đắm vương theo đàn …
Trầm lắng trong lòng ta …

Tay thuôn vuốt trên …
………………………………
……………………… lòng ta…
Trầm lắng trong lòng ta…
Trầm lắng trong lòng ta …

Thảo luận cho bài: "Dương Cầm"