Đường lên suối thuốc

Tác giả:

Đừng kể những ngày đường theo suối
Lau lách mùa thu vượt mặt đi
Hướng lên trường mở xe bon tới
Bốn thước băng băng rộng lối về

Này dốc, này đèo, con suối qua.
Hai mươi cây số đường xông pha
Non Tá. Đồng Quăn rồi suối Thuốc
Đường dài đo với sức dân ta

Năm dân tộc là năm anh em
Khi đá kiên gan, lúc lạt mềm
Chủ tịch người Dao lo hõm mắt
Nào chòong, nào cuốc, nào xà beng

Mở con đường giao thông nhân dân
Khoai sắn ngô nương cùng quây quần
Mịt mờ ngày lạnh hơi sương xuống
Lửa bếp hồng tươi reo ý xuân

Cởi địu cho con đi nhà trẻ
Áo chàm rực rỡ sắc hoa thêm
Leng keng vòng bạc cây ào đổ
Bạt núi san rừng đường thương yêu

Ù ì thớt cối thôi buồn nữa
Rộn rã xe lăn đã gọi rồi
Vòng bánh quay tròn theo nắng toả
Suối Thuốc đường lên thấy mặt trời…

Thảo luận cho bài: "Đường lên suối thuốc"