Đường Minh Hoàng Khóc Dương Quý Phi

Tác giả:

I

1- Ba quân (xg) (——)
Tướng sĩ (xê).—- dừng lại bên đường (hò)
2- Trình tấu rằng Dương phi (xg).—-
Tội trọng đáng gia hình (hò).—-
3- Đã làm đắm lụy long nhan (xg)
Giang san nầy phải lâm cảnh nguy nan (xg)
4- Buộc Trẫm phải xữ nàng (xàng).—-
Giữa núi rừng Mã Ngôi (xg).—-
5- Tim đớn đau máu lệ chan hoà (hò)
Trẫm nỡ nào dứt nghĩa phu thê (xg)
6- Giết thác bạn tâm đồng (xàng).—-
ĐỂ ôm sầu thiên thu (xg).—-
7- Nếu Trẫm không nhậm lời thuộc hạ (xự)
Thì lấy ai hộ giá lúc nguy nàn (hò)
8- Và mai sau khôi phục cơ đồ (xàng)
Dẹp tan phường loạn quân (liu).—-

II

9- Thái Chân (xg) (——)
Nức nỡ (xảng).—- dòng châu lai láng (xảng)
10- Nàng cam đành hy sinh (xg).—-
Cho vừa lòng tướng binh (xg).—-
11- Ôi tim gan như ai xé tơi bời (lịu)
Oan nghiệt thay một dãy lụa đào (hò)
12- Nàng kết liểu cuộc đời (xàng).—-
Uất nghẹn trời tang thương (xg).—-
13- Ôi đoạn trường sanh ly tử biệt (xảng)
Trẫm cơ hồ phách lạc hồn tan (xg)
14- Nhìn vóc ngọc thân vàng (xàng).—-
Đã khép làn thu ba (xg).—-
15- Thái Chân ơi, oanh yến chia lìa (lịu)
Nửa chừng xuân rụng cánh hoa đào (hò)
16- Nàng bạc phận má hồng (xàng)
Còn Trẫm đành lưu vong (liu).—-

III

17- Vương mang (xg) (——)
Thãm não (xể).—- hồ lệ cạn nguồn (hò)
18- Dạn dày phong sương (xg).—-
Qua đất Thục lánh nàn (hò).—-
19- Đến ngày sóng lặng gió yên (xg)
Trẫm hồi trào trong tấc dạ bi ai (xg)
20- Dừng chân bên nấm mộ nàng (xàng).—-
Đổ lệ sầu tiếc thương (xg).—-
21- Hoàng cung (xg) thăm thẳm (xảng).—-
Tiếng dế ngâm nghe chạnh cơn sầu (hò)
22- Vầng trăng quấn mây tang (fan).—-
U hoài suốt canh thâu (fan).—-
23- Phù dung trướng rũ năm xưa (liu)
Cũng không ngăn được hơi băng (liu)
24- Chăn phỉ thúy vẫn lạnh lùng (xàng)
Vì thiếu nàng chung chăn (liu).—-

IV

25- Hiên tây (xg) (——)
Rơi (liu).—- xào xạc lá ngô đồng (xàng)
26- Đom đóm lập loè (xàng).—-
Trong khoảng vắng đêm thu (xg)
27- Trống trở canh từ xa vọng lại (lịu)
Trẫm cô đơn dưới ngọn đèn tàn (hò)
28- Mong dỗ an một giấc mộng vàng (xàng)
Để gặp người Trẫm yêu (liu).—-

Lớp Mái Ai I

1- Ôi bẽ bàng (xàng) duyên phận (xệ)
Đình trầm hương cúc rũ hoa tàn (xàng)
2- Lời hẹn ước tương phùng (xề).—-
Chờ đến kiếp lai sinh (fan).—-
3- Còn đâu quốc sắc thiên hương (liu)
Phù dung như diện liễu như mi (liu)
4- Dù đem đổi ngai vàng (xàng).—-
Cũng không được nàng Dương phi (liu).—-
5- Ngẫn ngơ (xg) đứng lặng (xể).—-
Bên dòng nước bạc Ôn tuyền (xàng)
6- Trẫm tưởng bóng thương hình (xàng).—-
Trong nắng nhạt hoàng hôn (liu).—-
7- Xiêm y (xg) giở lại (xệ)
Mong còn đọng chút hương thừa (xàng)
8- Gương bạc nhìn vào (hò).—-
Sầu đổ lệ đơn côi (xg).—-

Lớp Mái Ai II (còn gọi là Mái Chạy)

9- Hoa xuân (fan) vẫn còn đây (fan)
Xuân nồng (xề).—- vàng tía đua chen (fan)
10- Nhưng (liu).—- vắng nàng (xề).—-
Hoa vẫn thẹn sắc hương (fan).—-
11- Nàng về nơi chốn non tiên (liu)
Có nhớ lời hải thệ sơn minh (liu)
12- Nguyện làm cây liền cành (xàng).—-
Làm chim trời chung đôi (liu).—-
13- Hết mong (xg) tái hợp (xệ)
Lòng mang nặng mối hận trường (xàng)
14- Ôi băng giá long sàng (xàng).—-
Tóc Trẫm điểm màu sương (liu).—-
15- Mây mù (xàng) giăng điện ngọc (xệ)
Khối sầu tư trĩu nặng tâm hồn (xàng).

Thảo luận cho bài: "Đường Minh Hoàng Khóc Dương Quý Phi"