Đường Thái Tông – Lý Thế Dân (Tập 2)

Tác giả:

Đường Thái Tông – Lý Thế Dân (Tập 2)
Đường Thái Tông – Lý Thế Dân (tập 2): mở đầu bằng Chương ba mươi mốt, cảnh Lý Kiến Thành xem xong chiếu thư của phụ hoàng, vào cung chịu tội và bị Lý Uyên bắt giam vào ngục.

Sóng gió vẫn tiếp tục khuấy động chốn cung đình, bao âm mưu, thủ đoạn thanh trừ nhau cứ ngấm ngầm như sóng ở đáy sông.

14900_p21295
Lý Thế Dân trong cuộc chiến giữa người Hán và Đột Quyết với sự trợ giúp của Đột Lợi đã khiến Hiệt Lợi chiến bại, phải rút quân khỏi lãnh thổ Đại Đường. Từ đó, cuộc đối đầu giữa Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành lại tiếp diễn. Sau thảm kịch cốt nhục tương tàn, Lý Thế Dân lên ngôi hoàng đế.

Lịch sử lặp lại, những người con của Lý Thế Dân lại bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành ngôi báu. Lý Thừa Càn mưu đồ làm phản, bị giáng xuống làm thứ dân. Cuối cùng, khi Lý Thế Dân băng hà vào năm Trinh Quán thứ hai mươi ba, Thái tử Lý Trị lên ngôi, kế thừa đại thống.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Ong Văn Tùng
  • Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên
  • Nhà phát hành: Thành Nghĩa
  • Khối lượng: 580.00 gam
  • Kích thước: 14,5×20,5 cm
  • Ngày phát hành: 09/2006
  • Số trang: 560

Thảo luận cho bài: "Đường Thái Tông – Lý Thế Dân (Tập 2)"