Đường Tơ Thôi Lưu Luyến

Tác giả:

Đường tơ thôi lưu luyến

cầm tay nhau bên thềm
hàng cây ru theo gió đưa nhẹ êm
Đài hoa trên thép súng
hẹn mai khi anh về
dù xa xôi ghi nhớ câu ước thề

Đời anh như đôi cánh chim
tung trời về ngàn hướng sông hồ
dệt mộng thắm không sầu vương
Giờ chia ly quên hết
khi quê hương đang tha thiết
mong chờ người đi đắp xây tình thương ~

Vàng lung linh hoa nắng
cầm tay nhau bên thềm
hàng cây ru theo gió đưa nhẹ êm
Đài hoa trên thép súng
ngày mai khi anh về
ngày đôi ta vui nối câu duyên thề

Đừng vấn vương để người ra đi ~ 

Thảo luận cho bài: "Đường Tơ Thôi Lưu Luyến"