Đường Vào Tình Yêu

Tác giả:

Đường vào tình yêu qua mấy lối sông sâu

Đường vào tình yêu qua mấy nẻo nhịp cầu
Đường vào tình yêu qua biết mấy gian lao
Mình cùng dìu nhau, cùng dìu nhau về bến

Đường vào tình yêu đâu chỉ có men thơ
Đường vào tình yêu đâu chỉ có hẹn hò
Đường vào tình yêu qua biết mấy âu lo
Ngài dài chờ mong đêm trắng mãi mong chờ

Con đường tình yêu dù bao trắc trở
Anh vẫn đưa em về nơi bến đổ
Dù qua bao mặn đắng chua cay
Tình ta thêm bền vững lâu dài

Đường vào tình yêu ai đã bước chân qua
Dù một lần thôi luôn mãi nhớ muôn đời
Đường vào tình yêu cho dẫu bước chung đôi
Giọt buồn giọt vui mãi tiếp nối không rời

Thảo luận cho bài: "Đường Vào Tình Yêu"