Đường Về Hai Lối

Tác giả:

Em yêu giờ có lẽ, ta mãi chia tay nhau rồi

Đường về chia hai lối, đường em em cứ bước đi
Cuộc đời đâu ai biết trước những lúc đắng cay sẽ đến
Anh có bao giờ trách em dù cho anh phải trăm lần khổ đau

ĐK:
Gió có nghe lời tôi không, hãy đến cho tôi lời khuyên
Tôi sẽ phải làm sao đây nhìn theo em trong đớn đau
Mây ơi nghe lời tôi không sao chẳng đến cho tôi hay
Tôi đã mang lầm lổi chi để bây giờ tôi phải xa em

 

 

Thảo luận cho bài: "Đường Về Hai Lối"