Duyên kiếp

Tác giả:

Hái một nụ thơm em
Là bước đầu biết khổ
Hái thêm lá em mở
Đau suốt đời ngẩn ngơ
Khi vẫn là hai bờ
Một dòng sông ngang trái.

Thảo luận cho bài: "Duyên kiếp"