Duyên Phận

Tác giả:

(Tặng em)
Về đi em
Đừng ra bến nữa
Gió cuồng điên nỗi nhớ
Ngả nghiêng câu hứa gãy đôi

Về đi
Mưa ướt tóc rồi
Chú mèo đang đợi cửa
Bên bếp hồng muôn thủa
Lửa vẽ hình em

Đừng cố tìm duyên
Trong ánh sáng mùa hè năm ấy
Trong héo hắt mưa mùa đông ấy
Trời quá trong không khắc nổi cầu vồng

Thảo luận cho bài: "Duyên Phận"