Duyên Phượng Hoa

Tác giả:

Một độ tôi ngồi thương khóc hoa 
Cửa chiều hiu hắt nắng xuân tà 
Nhớ người năm ngoái ngày xưa mãi 
Nhớ nụ cười xuân thấp thoáng qua 

Gửi sầu theo làn mây gió bay 
Thời gian trôi mãi bóng hao gầy 
Ðã từng đêm biếc tàn sao lệ 
Duyên đào trời xe: Em tới đây 

Tôi thả chim xanh lượn trước ngõ 
Ðiểm trang lòng đợi ái tình qua 
Em đi má hồng bóng phượng hoa 
Tiếng ve sầu than thở 
Nhắc hình bóng ngày qua…

Thảo luận cho bài: "Duyên Phượng Hoa"