Duyên Tình

Tác giả:

Sáng tác đầu thập niên 50, viết theo ca dao với âm hưởng dân ca miền Bắc)

Nhịp 4/4 Chậm Hợp âm Rê thứ

1.
Biết nhau giữa độ trăng tròn
Nhớ nhau dưới biển mà trên non ơ vẫn tìm
Ơ, thương nhau thì mâm bánh buồng cau cũng nên duyên, 
Ừ ừ…duyên

2.
Biết nhau lúc gặp bên đường
Mến nhau ngay thật mà yêu thương ơ sớm chiều
Ơ…thương nhau tình ta biết để đâu chứ cho vừa,
Ừ…ừ … vừa.

DK:
Chẳng tham ao sâu hay nhà cao
Mà chỉ vì anh chút công danh về sau, về sau, í í về sau
Chẳng tham má phấn em hồng tươi
Ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường, trăm đường í í trăm đường.

3.
Biết nhau cũng bởi tâm đầu
Mến nhau cũng bởi mà đôi câu ơ đá vàng
Ơ đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài ….
Ừ ừ dài… 

Thảo luận cho bài: "Duyên Tình"