Duyên Xuân

Tác giả:

Cho em trở lại bên anh
Nhẹ nhàng thôi gió len cành đẩy đưa
Cho em trở lại ngày xưa
Được yêu anh giữa giấc trưa ngọt ngào

Bây giờ chỉ nỗi ước ao
Để ve vuốt cứ cồn cào tấm thương
Bây giờ cách mấy đoạn đường 
Mưa ngăn lối gió lạc phương ngại ngần

Biết là lại thêm mùa xuân
Biết là anh lại thêm phần nhớ em
Chợ hoa năm họp một một phiên
Hai chúng mình chỉ có duyên đợi chờ.

Thảo luận cho bài: "Duyên Xuân"