Duyệt Đơn

Tác giả:

Một đơn, hai đơn lại ba đơn
Ngẫm nghĩ mà nghe thấy tuổi hờn
Đơn nào đơn nấy xin cho đậu
Khổ lòng giám khảo suốt đêm thâu…

Một đơn hai đơn lại ba đơn
Đơn nào đơn nấy viết ba lơn
Uổng người chấm, người đi nộp
Kén zợ thời nay không phải giỡn

Một đơn, hai đơn lại ba đơn
Cô này trông đẹp nhưng không hơn
Còn cô kia xấu nhưng tình tứ
Biết kén sao đây khỏi dỗi hờn …

Một đơn, hai đơn lại ba đơn
Có đơn kiểm duyệt còn đỡ hơn
Kiên trì giám khảo ngày đêm chấm
Khỏi thiệt .. khỏi hơn … khỏi cô đơn ….

Thảo luận cho bài: "Duyệt Đơn"