Eagle – Đại bàng

Tác giả:

ABBA


Danh Sách Các Bài Nhạc Lời Việt Leaqua

Trang blog của Leaqua

1.
Nhìn theo cánh chim bạt gió muôn trùng
Về đây kể bao điều hay
Lòng bao đắm say chuyện kể như hoang đường hơn

Lời trong tiếng chim dù bao lạ lùng
Ngồi nghe ngỡ như mình đang thấy
Rừng ôm núi cao chim lướt mây chân trời khơi xa

ĐK:

Nếu muốn chỉ có mỗi ước muốn
Muốn cưỡi gió vút cánh giống đại bàng

Vượt bao núi cao vượt bao thác sâu đại dương
Mình bay lướt bên trời mây bao ngang tàng
Vút cao rồi xoải cánh ngang trời sao
Mình bay tới nơi rừng thiêng xanh bạt ngàn
Mình bay mãi tới miền mơ như thiên đàng

2.
Cùng chim cứ như bạn thân lâu rồi
Hàn huyên suốt đêm cùng bay
Loài chim cứ như nghe hết ta bao điều thôi

Hồn như vút bay chẳng biết đâu dừng
Cùng chim lướt trên trời cao mãi
Nào đâu phải mơ ta đã bay như loài chim kia

ĐK:

Nếu muốn chỉ có mỗi ước muốn
Muốn cưỡi gió vút cánh giống đại bàng
Vượt bao núi cao vượt bao thác sâu đại dương
Mình bay lướt bên trời mây bao ngang tàng
Vút cao rồi xoải cánh ngang trời sao
Mình bay tới nơi rừng thiêng xanh bạt ngàn

Mình bay mãi tới miền mơ như thiên đàng

(lặp lại)

Nếu muốn chỉ có mỗi ước muốn
Muốn cưỡi gió vút cánh giống đại bàng
Vượt bao núi cao vượt bao thác sâu đại dương
Mình bay lướt bên trời mây bao ngang tàng

Vút cao rồi xoải cánh ngang trời sao
Mình bay tới nơi rừng thiêng xanh bạt ngàn

Vút cao rồi xoải cánh ngang trời sao
Mình bay tới nơi rừng thiêng xanh bạt ngàn

Vút cao rồi xoải cánh ngang trời sao
Mình bay lướt bên trời mây bao ngang tàng

Mình bay mãi tới miền mơ như thiên đàng

***
They came flyin’ f-rom far away, now I’m under their spell
I love hearing the stories that they tell
They’ve seen places beyond my land and they’ve found new horizons
They speak strangely but I understand

And I dream I’m an eagle
And I dream I can spread my wings
Flyin’ high, high, I’m a bird in the sky
I’m an eagle that rides on the breeze
High, high, what a feeling to fly
Over mountains and forests and seas
And to go anywhe-re that I please

As all good friends we talk all night, and we fly wing to wing
I have questions and they know everything
There’s no limit to what I feel, we climb higher and higher
Am I dreamin’ or is it all real

Is it true I’m an eagle
Is it true I can spread my wings
Flying high, high, I’m a bird in the sky
(I’m an eagle)
I’m an eagle that rides on the breeze
High, high, what a feeling to fly
(What a feeling)
Over mountains and forests and seas
And to go anywhe-re that I please

Thảo luận cho bài: "Eagle – Đại bàng"