Em, Anh Và Con Ngựa Già

Tác giả:

Em, Anh Và Con Ngựa Già

Nguyễn Tiến Dũng


Đinh Trường Chinh 


Ta say trên
Đợi chờ ta về đâu
Mưa và mưa khắp ngã
đủ ướt tình chiêm bao

Ta say trên cuộc tình
Tình bay từng
lòng quá
Em còn

Ta say trên lưng em
Em cấm ta vào đời
Quả vân nào xanh mướt
gió mùa một ngày trăng

Ta say trên bóng ta
Ngựa rời xa mất rồi
Em xanh hồng một thuở
________

Ta say trên lưng ngựa
Ngựa chở ta về đâu?
Môi hồng non thấp thoáng
tình cũ giờ hư hao

Mưa bay trên lưng người
Giọt tan đành lầm lỡ
Đi tìm chân thiện ___
bóng ngựa buồn xa xôi

con người già lửng thửng
Lòng thề nguyện đất lạ
giọt sầu rơi trên mộ
không biết ngựa về đâu?

 

Thảo luận cho bài: "Em, Anh Và Con Ngựa Già"