Em Bỏ Ta Rồi

Tác giả:

Buồn ta dậy gio’ ra khơi
Tình chơi vơi cũng ôm đời sầu riêng
Thì thôi ta chẳng cùng duyên
Còn nguyên đây những đảo điên nhơ’ người
Hôm qua rộn tiê’ng em cười
Bỗng tươi những đo’a biê’ng lười trong ta
Vô tình em vẫn thiê’t tha
Tìm ra ta thâ’y xo’t xa trong lời
Này em thôi một thiệp mời
Là thôi cả một đoạn đời dệt mơ
Là thôi những phu’t hẹn chờ
Là thơ ta những ne’t mờ vô duyên
Này em một bươ’c thuyền quyên
Truân chuyên đời đã ngả nghiêng ta nằm
Em đi xây giâ’c tơ tằm
Tình trăm năm chợt về thăm cõi buồn.

DCCB

Thảo luận cho bài: "Em Bỏ Ta Rồi"