Em Cần Anh

Tác giả:

Em cần anh như mùa đông cần nắng 
Như thu về cần chiếc lá vàng rơi
Như xuân sang cần nẩy lộc sinh chồi
Như tháng hạ cằn khan cần mưa lũ

Em cần anh như suối cần thác đổ
Như núi rừng cần cây cỏ thêm xanh
Như chim non cần chổ trú trên cành
Như loài thú cần một nơi hoang dã

Em cần anh như rong cần biển cả
Như mặt hồ cần nước rợn lăn tăn
Như bãi khô cần đợt sóng ôm thầm
Như chú ốc khát khao cần tắm mát

Em cần anh như chiều cần nắng tắt
Như bầu trời cần những cánh sao đêm
Như vầng trăng cần sáng tỏ khi rằm
Như giấc ngủ cần áp đầu tay gối 

Em cần anh … em cần anh muôn lối …

Thảo luận cho bài: "Em Cần Anh"