Em Chỉ Là

Tác giả:

Em chỉ là
Em xin là cơn gió
Ru anh nỗi muọn phiền
Mà tháng ngày hờ hững
Theo nỗi nhớ không tên

Em xin được là mây
Trôi đời anh bồng bềnh
Quên đi ngày rháng mõi
Quên nỗi sầu vô biên

Em xin được là bóng
Để anh soi cuộc đời
Quên đi ngày bão nổi
Của một lần ra khơi

Em xin là hạt nhớ
Về trong anh từng giờ
Ngày xưa chưa quên hết
Từng giọt buồn trong mưa

Miên Thụy

Thảo luận cho bài: "Em Chỉ Là"