Em Chờ

Tác giả:

Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống, đứng lên thẫn thờ
Chắc gì anh đến bây giờ
Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
Chắc gì ?
Mà dạ cứ thương
Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng …
Đã yêu, yêu đến vô cùng
Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau
Chắc gì ?
Đã chắc vì đâu ?
Hôm nay, cả những ngày sau
Em chờ ….

1988

Thảo luận cho bài: "Em Chờ"