Em có về không

Tác giả:

Gửi Tuyết Khanh

Bật sáng chân mây một điệu đàn
Biển đông bừng chớp mắt Kiều Loan
Mắt điên mắt sóng men huyền diệu
Xanh thẳm hàng mi bến hợp tan

Cả Thái Bình DƯơng là giọt lệ
Một người đi biệt một hành tinh
Cả dãy Trường Sơn là dấu phẩy
Ngắt dòng thơ quằn quại u minh

Bảy sắc mây chìm đợi bão tan
Hôm nào nắng xóa vệt thời gian
Gò cao má ửng đùa thiên mệnh
Em có về không ?
– Hỡi tiếng vang ?

Thảo luận cho bài: "Em có về không"