Em Còn Bé Lắm Anh Ơi!

Tác giả:

Em Còn Bé Lắm Anh Ơi!

 Quốc Anh


 

Em còn bé lắm anh ơi!
Ðừng yêu em, anh đừng yêu vội nhé.
Chuyện yêu đương của người lớn em đâu biết gì.
Chẳng biết chi là điểm phấn tô son.
Mười năm nay em mới đầy trăng tròn.

Em còn bé lắm anh ơi!
Ðừng nói yêu em, em chưa biết tình yêu đâu
Ðừng có xin hôn, em không dám đừng cười em.
Ðể mai mốt rồi, em lớn em cho được không?
Một hai hôm không gặp em cũng nhớ.
Buồn vu vơ vào trường lớp em quên hết bài.
Thầm trách anh làm em nhớ em quên.
Tại anh hôn em đó, em bắt đền

 

Thảo luận cho bài: "Em Còn Bé Lắm Anh Ơi!"