Em, Cơn Gió Trái Mùa

Tác giả:

mà ư chỉ gió trái mùa thổi sang…  

  

co ro lạnh cóng trời đông 
gió trái mùa thổi ấm nồng hạ sang 
có kẻ ngông dại, dở gàn 
gió trái mùa thổi dịu dàng, an nhiên 
  
bây giờ tuyết đổ ngòai hiên 
gió trái mùa thổi một triền nắng tươi 
có kẻ úa nửa phận người 
gió trái mùa thổi về khơi nụ cười 
  
nhé em —  gió-trái-mùa ơi! 

Thảo luận cho bài: "Em, Cơn Gió Trái Mùa"