Em Cùng Khóc Tự Dưng

Tác giả:

THƠ (CHƯA XẾP LOẠI)


Tự dưng em quên đứng
tự dưng em quên ngồi
tự dưng em đứng đợi
tự dưng người xa xôi

Tự dưng mây bay mất
tự dưng nắng hanh vàng
tự dưng mưa rơi vội
tự dưng buồn lang thang

Tự dưng ngày ngắn quá
tự dưng đêm lại dài
tự dưng đường xa ngái
tự dưng lời tả tơi

Tự dưng tay buông thõng
tự dưng mắt thâm quầng
tự dưng nghe buốt quá
tự dưng mình “tự dưng” 

 

Thảo luận cho bài: "Em Cùng Khóc Tự Dưng"