Em Dấu Tôi Vào Huyền Thoại (*)

Tác giả:

Em Dấu Tôi Vào Huyền Thoại (*)

 Vũ Thư Nguyên


Thơ: Linh Lan


ca sĩ: Quang Minh

 

Thảo luận cho bài: "Em Dấu Tôi Vào Huyền Thoại (*)"