Em Đến Chùa

Tác giả:

Em Đến Chùa

 Dương Thiện Hiền


Một hôm một hôm mồng một đến chùa.
Em đi đi với mẹ mua vài hoa sen.
Đến chùa đến chùa dâng cả hồn em.
Lên trên trên Đức Phật lòng em kính thành.

Trầm hương trầm hương ngào ngạt lan tràn.
Thành tâm tâm em niệm mơ màng Bổn Sư.
Dấu từ dấu từ in hiện khoan thư .
Em mơ mơ Đức Phật dường như mĩm cười.

Nhịp kinh nhịp kinh vang dậy trong lòng.
Hoà theo theo tiếng mõ chuông đồng vang đưa.
Mối tình mối tình bên cạnh cha xưa
Luôn ghi ghi bên dạ tuổi thơ tâm thành.

Cầu xin cầu xin Phật Tổ ơn lành .
Từ Bi Bi gia hộ con thành thành trẻ ngoan
Từ rày con bỏ chơi hoang .
Con xin xin quyết bỏ, nguyện chăm học hành.

 

Thảo luận cho bài: "Em Đến Chùa"