Em Đến Ngỡ… Rồi… Đi

Tác giả:

Em Đến Ngỡ… Rồi… Đi

 Trần Quang Châu


Thơ: Phan Văn Lai


 

Ngỡ như là mộng không là mộng
Ấp ủ tình em chẳng phải em
Em vẫn là em căng nhựa sống
Anh mù nên chẳng biết đường xem
Ngỡ như là gió không là gió
Mang chút mùi hương chẳng phải hương
Em đến rồi đi đêm nức nở
Hoa buồn nước mắt đọng thành sương
ĐK: Ngỡ như là bướm không là bướm
Bay giữa vườn cây chẳng phải cây
Anh anh vẫn là anh không biết lượn
Hoa buồn xin rụng xuống đôi tay
 

 

Thảo luận cho bài: "Em Đến Ngỡ… Rồi… Đi"