Em Ðến Từ Phương Gió

Tác giả:

Này em, con thiên nga
Ghé hồn ta trốn lạnh
Mùa ta đầy phong ba
Héo hon rừng kiêu hãnh

Này em, con thiên nga
Chia ta niềm cô quạnh
Tự hào xưa trong ta
Phai theo màu áo lính

Cong gánh đời áo cơm
Thêm gánh sầu cố hương
Ðời thênh thang ngàn lối
Ta hầu như cuối đường

Em đến từ phương gío
Ðến từ cõi mù sương
Trên vũng lầy ta đó
Lòng còn héo bi thương

Em cười như hoa nắng
Thơm những ngày chớm thu
Bàn tay phong lan trắng
Ru nỗi sầu ngất ngư

Em ơi, trời ngoài trời
Bên nhau đời ngoài đời
Vui buồn gì cũng thế
Khi lỡ thương nhau rồi

Thảo luận cho bài: "Em Ðến Từ Phương Gió"